UCHWAŁY ZARZĄDU

Z PRAC ZWIĄZKU

2024

Uchwała nr 18/2024 w sprawie przyjęcia stowarzyszenia BASEBALLOWY KLUB SPORTOWY "GIGANCI ZIELONA GÓRA" w poczet członków zwyczajnych PZBALL

Uchwała nr 17/2024 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall.  - zał. 1  ; zał. 2; zał. 3;   zał. 4

 

Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia Regulaminu dla obserwowanych zawodów w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego - Mistrzostw Polski Juniorek U18 w softballu

Uchwała nr 15/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu dla zawodów młodzieżowych sezon 2024

Uchwała nr 14/2024 w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi Baseballu na sezon 2024

Uchwała nr 13/2024 w sprawie przyjęcia regulaminu Pucharu Polski w baseballu - regulamin    LOGO poziom   LOGO pion

Uchwała nr 12/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Polskiej Ligi Softballu Kobiet 

na sezon 2024

Uchwała nr 11/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi Baseballu na sezon 2024

Uchwała nr 10/2024 w sprawie  powołania I. trenera Kadry Narodowej U15 w softballu.

Uchwała nr 9/2024 w sprawie  powołania I. trenera Kadry Narodowej seniorek w softballu..

Uchwała nr 8/2024 w sprawie  powołania Kadr Narodowych w baseballu w kategorii młodzieżowca i seniorów

Uchwała nr 7/2024 w sprawie przyjęcia organizacji Mistrzostw Europy w softballu kobiet w kat. U22 w 2024 roku.

Uchwała nr 6/2024 w sprawie  powołania I. trenera Kadry Narodowej Młodzików U12 w baseballu na rok 2024.

Uchwała nr 5/2024 w sprawie organizacji Mistrzostw Europy grupy B seniorów w baseballu w 2024 roku.

Uchwała nr 4/2024 w sprawie przyjęcia organizacji Mistrzostw Europy w softballu kobiet w kat. U22 w 2024 roku.

Uchwała nr 3/2024 w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski do turniejów WBSC Europe w baseballu w 2024 roku.

Uchwała nr 2/2024 w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski do turniejów WBSC Europe w softballu kobiet w 2024 roku.

Uchwała nr 1/2024 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2024

2023

Uchwałą nr 16/2023 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall. str. 1   str. 2

Uchwała nr 15/2023 w sprawie zmianytytułu i punktów Uchwały nr 13/2023 z dnia 19.06.2023 w sprawie przydziału mandatów dla członków PZBall na Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów.

Uchwała nr 14/2023 w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów PZBall.

Uchwała nr 13/2023 w sprawie przydziału mandatów dla członków PZBall na Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów

Uchwała nr 12/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek młodzieżowych w baseball i softball w sezonie 2023.

Uchwała nr 11/2023 w sprawie powołania Julii Kirsanow na funkcję trenerki Kadry Narodowej U18 w softballu.

Uchwała nr 10/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek 1. Ligi Baseballu na sezon 2023    - załącznik - lista zgłoszeniowa

Uchwała nr 9/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek Polskiej Ligi Softballu Kobiet w sezonie 2023.

Uchwała nr 8/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski 2023 w baseballu

Uchwała nr 7/2023 w sprawie przyjęcia Gdańskiego Stowarzyszenia Sportów Amerykańskich "Białe Lwy" w poczet członków zwyczajnych PZBall

Uchwała nr 6/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi Baseballu na sezon 2023

Uchwała nr 5/2023 w sprawie zamiany uchwały nr 3/2022 w sprawie zmiany terminu opłaty składki członkowskiej na rok 2023

Uchwała nr 4/2023 w sprawie powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres 01.O1.2022- 31.12.2022

Uchwała nr 3/2023 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2023

Uchwała nr 2/2023 w sprawie zmiany adresu siedziby Polskiego Związku Baseballu i Softballu.https://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2023/02/Uchwala-nr-2_2023_adres-siedziby-GOLDPALACE.pdf

Uchwała nr 1/2023  w sprawie przyjęcia regulaminu oraz kryteriów powoływania Kadr Narodowych.


2022

Uchwała nr 33/2022 w  sprawie zgłoszenia reprezentacji do zawodów WBSC Europe w 2023 roku.

Uchwała nr 32/2022 w sprawie wygaszenia członkostwa w Zarządzie Związku

Uchwała nr 31/2022 w sprawie przyjęcia założeń pilotażowego projektu rozwoju szkolenia i rozgrywek w dyscyplinie BASEBALL5.    - Logotyp png.

Uchwała nr 30/2022 w sprawie refundacji kosztów organizacji finału Pucharu Polski Seniorów w baseballu 2022

Uchwała nr 29/2022 w sprawie powołania oraz dookoptowania na Członka Zarządu

Uchwała nr 28/2022 w sprawie odwołania z funkcji trenera koordynatora-szkoleniowca kadr narodowych oraz sztabów kadr narodowych w Polskim Związku Baseballu i Softballu powołanego uchwałą nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku.

Uchwała nr 27/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek Pucharu Polski w Softballu Kobiet

Uchwała nr 26/2022 w sprawie powołania oraz dokooptowania członków Zarządu PZBALL

Uchwała nr 25/2022 w sprawie powierzenia organizacji zawodów młodzieżowych _ MMM grupy A

Uchwała nr 24/2022 w sprawie nadania osobom zasłużonym dla rozwoju baseballu i softballu odznak honorowych Związku

Uchwała nr 23/2022 w sprawie zmiany Regulaminu nadawania osobom zasłużonym dla rozwoju baseballu i softballu odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień Związku.

Uchwała nr 22/2022 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Wlanego Zjazdu Delegatów PZBall w dniu 28.05.2022

Uchwała nr 21/2022 w sprawie powołania trenera Kadry Narodowej seniorek w softballu

Uchwała nr 20/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego kalendarz imprez na rok 2022

Uchwała nr 19/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Turnieju MP Juniorek Młodszych U15 w softballu

Uchwała nr 18/2022 w sprawie powierzenia organizacji zawodów młodzieżowych.

Uchwała nr 17/2022 - w sprawie planowanego harmonogramu kadr młodzieżowych i środków na programy szkolenia w 2022 roku

Uchwała nr 16/2022 - w sprawie przyjęcia regulaminu oraz kryteriów powoływania Kadr Narodowych.

Uchwała nr 15/2022 - w sprawie udziału zawodników i zawodniczek narodowości ukraińskiej w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Baseballu i Softballu w sezonie 2022.

Uchwała nr 14/2022 - w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek Pucharu Polski w Baseballu na sezon 2022

Uchwała nr 13/2022 - w sprawie przyjęcia stowarzyszenia GOATS POZNAŃ w poczet członków zwyczajnych PZBALL.

Uchwała nr 12/2022 - w sprawie powołania szerokich kadr narodowych w baseballu i softballu

Uchwała nr 11/2022 - w sprawie powołania sztabów szkoleniowych na rok 2022 i 2023

Uchwała nr 10/2022 - w sprawie powołania sztabu trenerskiego na konsultację Kadr Narodowych w dniach 5-6 marca 2022

Uchwała nr 9/2022 - w sprawie zmiany adresu siedziby Polskiego Związku Baseballu i Softballu

Uchwała nr 8/2022 - w sprawie przyjęcia regulaminu EKSTRALIGI BASEBALLU na sezon 2022 - załącznik do uchwały

Uchwała nr 7/2022 - w sprawie przyjęcia regulaminu PLSK na sezon 2022 - załącznik do uchwały

Uchwała nr 6/2022 - w sprawie ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGII BASEBALLU – I LIGA Sezon 2022 - załącznik załącznik do uchwały

Uchwała nr 5/2022 - w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych w Baseballu w sezonie 2022 - załącznik załącznik do uchwały

Uchwała nr 4/2022 - w sprawie zatwierdzenia rocznego kalendarza imprez na rok 2022   -  Załącznik do uchwały

Uchwała nr 3/2022 - w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2022

Uchwała nr 2/2022 -w sprawie wynajmu mieszkania dla trenera koordynatora-szkoleniowca

Uchwała nr 1/2022 - w sprawie powierzenia funkcji trenera koordynatora-szkoleniowca

 Uchwała nr 182/2021 w sprawie przyjęcia w poczet członków PZBall klubu sportowego "LIONS" Kutno

UCHWAŁA nr 181/2021 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Opis kwalifikacji rynkowych dla trenerów lub/i sędziów baseballu i softballu w zakresie założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)” oraz przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK i zorganizowania i przeprowadzenia walidacji.

 

Uchwała nr 180/2021 w sprawie zmiany uchwały nr NW166/2021 z dnia 13 maja 2021 r. i powołania sztabu trenerskiego drużyn narodowych seniorek i U22 w softballu kobiet

Uchwała nr 179/2021 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZBALL w dniu 18 grudnia 2021 r.

- Zaproszenie, porządek obrad i DOKUMENTY DO POBRANIA  NA NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW - 18.12.2021

- Przydział mandatów dla klubów

- Karta zgłoszenia delegatów

Uchwała nr 178/2021 w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień PZBALL - Ryoma Watanabe, Piotr Kuczera, Miasto Rybnik

Uchwała nr 177/2021 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej 

UCHWAŁA nr 176/2021 w sprawie odwołania Komisji Dyscyplinarnej 

UCHWAŁA nr 175/2021 w sprawie ustalenia terminu Pucharu Polski  U15 w Działdowie

UCHWAŁA nr 174/2021 w sprawie ustalenia regulaminu turnieju MISTRZOSTW POLSKI W SOFTBALLU JUNIOREK U18

UCHWAŁA nr 173/2021 w sprawie ustalenia regulaminu turnieju MISTRZOSTW POLSKI W SOFTBALLU JUNIOREK MŁODSZYCH U15

Uchwała NW 172/2021 - w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania osobom zasłużonym dla rozwoju baseballu i softballu odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień Związku  -

wniosek odznaka,

wniosek wyróżnienie/medal

Uchwała NW 171/2021 - o anulowaniu  zobowiązania finansowego w stosunku do Polskiego Związku

Uchwała NW 170/2021 - o upoważnieniu dla Christophera Sweeney na podpisywanie przelewów bankowych, po uprzedniej akceptacji przez Prezesa Pawła Szczepanika

Uchwała NW 169/2021 - o zatwierdzeniu na  funkcję trenera kadry narodowej U 12 w baseballu Jamie Wancewicza na sezon  2021

Uchwała NW 167/2021 - o zatwierdzeniu  Regulaminu rozgrywek I ligi w baseballu 2021

Uchwała NW 166/2021 - o zatwierdzeniu na  funkcję głównego trenera seniorek oraz U 22 w softballu Raymonda Wojtalę w  miejsce dotychczasowego trenera Mattiasa Grimstoft

Uchwała NW 165/2021 - o powierzeniu  organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w strefie B klubowi  TSB „DEMONY” Miejska Górka

Uchwała NW 164/2021 - o zatwierdzeniu  Regulaminu Pucharu Polski w baseballu 2021

Uchwała NW 163/2021 - o zatwierdzeniu  Regulaminu Pucharu Polski w baseballu 2021

Uchwała NW 162/2021 - o powierzeniu organizacji imprez sportowych

Uchwała NW 161/2021 - o przyjęciu  Harmonogramu planowanych działań

Uchwała NW 159/2021 - o przyjęciu w poczet  członków Związku Klubu Sportowego Wizards Opole

Uchwała NW 158/2021 - w sprawie powierzenia organizacji zawodów Pucharu Polski Młodzika U12

Uchwała NW 157/2021 - o zatwierdzeniu Projektów Porządku Obrad, Regulaminu Obrad oraz Regulaminu Wyborów na Walny Zjazd  Sprawozdawczo-Wyborczy

Uchwała NW 156/2021 - o zwołaniu Walnego Zjazdu Sprawozdawczego-Wyborczego

Uchwała NW 155/2021 - o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Stowarzyszenia Klub Sportowy Panthers Wrocław

Uchwała NW 154/2021 -  zatwierdzeniu Regulaminu Polskiej Ligi Softballu Kobiet na 2021 rok

Uchwała NW 153/2021 - o zatwierdzeniu Regulaminu Ekstraligi i I Ligi w baseballu na 2021 rok

Uchwała NW 152/2021 - o zatwierdzeniu Regulaminu młodzieżowego na 2021 rok

Uchwała NW 151/2021 - o wysokości składki członkowskiej


Uchwała NW 150/2020  - o przyjęciu harmonogramu
planowanych działań na organizację OOM/MP juniorów młodszych

Uchwała NW 149/2020 - o powierzeniu organizacji finału U 18 w baseballu klubowi MKS Stal BiS Kutno

Uchwała NW 148/2020 - o powierzeniu organizacji finału B i A mistrzostw Polski U 15 klubowi MKS Stal Bis Kutno

Uchwała NW 147/2020 - o powierzeniu organizacji MMM grupy A klubowi WUKB Centaury w Warszawie

Uchwała NW 146/2020 - o skróceniu zawieszenia zawodniczce Aleksandrze Zielińskiej

Uchwała NW 145/2020 - o zatwierdzeniu na funkcję głównego trenera kadry narodowej U 18 w baseballu Łukasza Tura

Uchwała NW 144/2020 - o przyjęciu Regulaminu rozgrywek finału Pucharu Polski 2020 w baseballu

Uchwała NW 143/2020 - o zatwierdzeniu podziału mandatów Walnego Zjazdu Sprawozdawczego za 2019 rok

Uchwała NW 142/2020 - o zatwierdzeniu projektu Regulaminu i Porządku obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczego za 2019 rok

Uchwała NW 141/2020 - o zatwierdzeniu terminu i formy przeprowadzenia Walnego Zjazdu Sprawozdawczego za 2019 rok

Uchwała NW 140/2020 - w sprawie powierzenia organizacji zawodów eliminacyjnych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Mistrzostw Polski Juniorów młodszych 2020 w poszczególnych strefach

Uchwała NW 139/2020 -  w sprawie zmiany brzmienia § 4 ust. 1 pkt 5) oraz zapisu § 6 ust. 3 Uchwały nr 128/2020 z dnia 9 marca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Baseballu i Softballu w sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Baseballowych

Uchwała NW 138/2020 - zatwierdzająca Regulamin Mistrzostw Polski U 18 w softballu 2020

Uchwała NW 137/2020 - zatwierdzająca przedłużenie kadencji Przemysława Kubickiego na funkcji trenera kadry narodowej U 18 w softballu na lata 2020 i 2021

Uchwała NW 136/2020 - zatwierdzaca dodatkowe przepisy w czasie pandemii koronawirusa dotyczące lig, turniejów oraz innych wydarzeń wraz z załącznikiem - oświadczenie każdego uczestnika o ewentualnym przejściu testów na COVID 19 i braku objawów COVID

Uchwała NW 135/2020 - zatwierdzająca Regulamin Polskiej Ligi Softballu Kobiet na sezon 2020

Uchwała NW 134/2020 - zatwierdzająca przedłużenie uprawnień trenerskich do końca 2020

Uchwała NW 133/2020 - zatwierdzająca Regulamin i Ligi w baseballu na sezon 2020

Uchwała NW 132/2020 - zatwierdzająca Regulamin Ekstraligi w baseballu na sezon 2020

Uchwała NW 131/2020 - o przyjęciu Regulaminu Pucharu Polski w softballu w sezonie 2020

Uchwała NW 130/2020 - o przyjęciu Harmonogramu planowanych działań seniorów i U 23 w baseballu w ramach Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 roku

Uchwała NW 129/2020 - o przyjęciu Harmonogramu planowanych działań juniorów i juniorów młodszych w baseballu oraz juniorek młodszych w softballu w ramach programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie centralne” 

 

Uchwała NW 128a/2020 - o zatwierdzeniu Regulaminu młodzieżowego na 2020 rok

Uchwała NW 128/2020 - o zatwierdzeniu składu Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała NW 127/2020 - o zatwierdzeniu Regulaminu PLSK na sezon 2020

Uchwała NW 126/2020 - zatwierdzeniu na funkcję głównego trenera kadry narodowej seniorek w softballu w sezonie 2020

[/dt_sc_toggle]

2019

2018

2017

Uchwała NW 061/2017

Uchwała NW 060/2017

Uchwała NW 059/2017

Uchwała NW 058/2017

Uchwała NW 057/2017

Uchwała NW 056/2017

Uchwała NW 055/2017

Uchwała NW 054/2017

Uchwała NW 053/2017

Uchwała NW 052/2017

Uchwała NW 051/2017

Uchwała NW 050/2017

Uchwała NW 049/2017

Uchwała NW 048/2017

Uchwała NW 047/2017

Uchwała NW 046/2017

Uchwała NW 045/2017

Uchwała NW 044/2017

Uchwała NW 043/2017

Uchwała NW 042/2017

Uchwała NW 041/2017

Uchwała NW 040/2017

Uchwała NW 039/2017

Uchwały NW 037/2017, NW 038/2017


2021


pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL