Działalność w Związku niesie za sobą pewne przywileje i obowiązki.  Niektóre z nich wymagają wypełnienia odpowiedniego formularza.  W celu ułatwienia funkcjonowania zarówno Związku, jak i jego drużyn członkowskich na tej stronie zamieszczamy wszelkie niezbędne Formularze.  • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

- plik word

- plik pdf

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIA DANYCH DLA ZAWODNIKA NIELETNIEGO

- plik word

- plik pdf

 


WYMAGANE OŚWIADCZENIA OPIEKUNÓW DLA NIELETNICH ZAWODNIKÓW KADR NARODOWYCH  


WYMAGANE OŚWIADCZENIA ZAWODNIKÓW KADR NARODOWYCH 


ZGODA NA UDZIAŁ W KADRZE NARODOWEJ


WZORY WNIOSKÓW do Uchwała NW 172/2021 - w sprawie nadawania osobom zasłużonym odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień Odznaczenia; Wyróżnienia

 


WNIOSEK O PATRONAT


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL