JAK ZACZĄĆ?

Założenie nowego klubu baseballowego lub softballowego może być nie lada wyzwaniem, jednak nie martw się... Nie jesteś sam. 

Główną częścią naszej misji jest rozwijanie sportów w Polsce, więc możesz liczyć na pomoc Związku w trakcie procesu założenia nowego klubu.  Instrukcje znajdujące się poniżej są doskonałym punktem startowym, ale możesz także skontaktować się z nami jeśli masz jakieś pytania.  Dodatkowo, wiele klubów w naszym Związku ma doświadczenie w pomocy nowym klubom, więc możesz równie dobrze skontaktować się z obecnymi członkami. (kliknij tutaj)

Dlaczego powinieneś zostać członkiem PZBall?  Korzyści z członkostwa to między innymi:

 • Prawo do gry w ligach, pucharach narodowych oraz mistrzostwach narodowych,
 • Prawo do udziału w dodatkowych programach PZBall (obozy treningowe MLB, narodowy program dla trenerów, itp.),
 • Formalne potwierdzenie członkostwa, co może zdecydowanie pomóc w uzyskaniu dofinansowania z urzędu,
 • Wsparcie podczas spotkań oraz negocjacji z lokalnymi urzędami oraz potencjalnymi sponsorami (zarówno dzięki pisemnej bądź osobistej działalności Członka Zarządu),
 • Prawo do przeprowadzenia pucharów narodowych oraz mistrzostw,
 • Prawa do głosowania w Związku.

Ustawa o Sporcie nie mówi jasno o tym, jaką osobowość prawną powinien mieć klub sportowy.  Założyciele klubu sportowego mogą sami zadecydować, jaką formę chcą wybrać. 

Kluby sportowe mogą działać w formie:

 • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje),
 • uczniowskich klubów sportowych,
 • stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),
 • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).

Stowarzyszenie musi posiadać wpis do KRS, natomiast nie jest to wymagane od klubu sportowego. 

Klub sportowy, który chciałby uzyskać osobowość prawną i status stowarzyszenia, ale nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega pod uproszczony proces rejestracji (rejestruje się tylko u starosty, a nie w KRS).

Wszystkie formy wspomniane powyżej umożliwiają zostanie członkiem PZBall.


Jako, że założenie klubu sportowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisany do rejestru KRS jest najprostszym sposobem na założenie klubu, poniżej tłumaczymy, jak to zrobić (więcej  szczegółowych informacji znajduje się na www.pzbs.pl/klub):

1. Co najmniej 7 pełnoletnich obywateli polskich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych musi przeprowadzić zebranie, które wyda uchwały dotyczące:

- powołania klubu,

- uchwalenia Statutu,

- powołania, co najmniej dwuosobowego Komitetu Założycielskiego,

- powołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Założycielami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.  Członkami klubu za to mogą zostać osoby pełnoletnie, młodzież w wieku 16-18 lat na podstawie własnego wniosku oraz osoby młodsze za zgodą rodziców. 

2. Po przeprowadzonym zebraniu należy przygotować odpowiednie dokumenty:

a) Wniosek o wpis do ewidencji,

b) Protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami (o przyjęciu Statutu, o wyborze Komitetu Założycielskiego) oraz podpisami przewodniczącego i protokolanta,

c) Lista obecności na zebraniu wraz z własnoręcznymi podpisami uczestników,

d) Lista założycieli,

e) Statut – 2 egzemplarze podpisane przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego,

f) Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

3. Wniosek składa Komitet Założycielski w odpowiedniej jednostce administracyjnej tj. urząd miasta lub gminy.

4. Klub uzyskuje osobowość prawną w momencie dokonania rejestracji i od tej chwili jest reprezentowany przez swój Zarząd według zasad ustalonych w Statucie.

5. Kolejnym krokiem będzie rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu uzyskania numeru REGON oraz Urzędzie Skarbowym, abym uzyskać numer NIP.

6. Następnie organizacja może założyć konto bankowe. 

7. Warto także pomyśleć o wyrobieniu pieczątki, która może okazać się przydatna przy podpisywaniu dokumentów. Istotnym elementem jest również własne logo, adres e-mail oraz strona internetowa umożliwiające identyfikację klubu.

8. Założyciele klubu muszą pamiętać o uregulowaniu kwestii podatkowej. Tym samym warto zatrudnić do tego kogoś doświadczonego, kto poprowadzi księgę przychodów i rozchodów. Co roku Zarząd musi zdawać sprawozdania merytoryczne i finansowe. Należy także pamiętać, aby na każdą kwotę wydaną z finansów klubowych mieć paragon lub fakturę.

Podczas zakładania klubu warto zorientować się w zakresie możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich Instytucji.  Wiele z nich może zaoferować wsparcie np. podczas treningów w okresie zimowym, czy dofinansowania określonych projektów. 

Zgodnie z Ustawą o Sporcie każdy klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników (Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).  Najlepszym sposobem na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących tej kwestii jest bezpośredni kontakt z firmą ubezpieczeniową.


UDZIAŁ W LIDZE ORAZ TURNIEJACH PZBALL

Żeby wziąć udział w lidze oraz turniejach, klub musi zostać członkiem PZBall.  Dobrą wiadomością jest to, że proces ten nie jest trudny, jeżeli wykonałeś wszystkie podane wyżej kroki.  Nie jest także kosztowny.  Obecne składki członkowskie wynoszą jedynie 300 PLN rocznie, a przez pierwszy rok po rejestracji składka nie obowiązuje.

W celu zarejestrowania się w PZBall skontaktuj się z Dyrektorem Biura (kliknij tutaj).  Będziesz musiał złożyć kopię Statutów organizacji, list formalny z prośbą o dołączenie do PZBall oraz Skład Zarządu. W chwili otrzymania i potwierdzenia kompletu informacji, Zarząd musi uchwalić uchwałę, która doda Twój klub do składu PZBall.  Zajmuje to zazwyczaj 1-2 tygodnie.

Musisz nam także przekazać informacje kontaktowe abyśmy mogli umieścić Twój klub na liście (kliknij tutaj).

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi, skorzystaj z tej strony (kliknij tutaj), aby się z nami skontaktować.  Udzielimy Ci odpowiedzi bezpośrednio oraz zaktualizujemy naszą stronę, aby zawierała wszystkie niezbędne informacje.

Każda drużyna w lidze lub turnieju PZBall musi posiadać licencjonowanego trenera. Licencje trenerskie są wydawane przez PZBall na podstawie aplikacji oraz przedstawienia wymaganych uprawnień.  Certyfikat można uzyskać na wiele sposobów, kilka z nich to szkolenia poza Polską.   Jednakże, najbardziej typowym sposobem jest uczestnictwo w organizowanej przez PZBall klinice trenerskiej, która odbywa się raz lub dwa razy w roku i zazwyczaj jest ogłaszana na naszej stronie internetowej oraz poprzez komunikat wysyłany do klubów.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące udziału zawodników w poszczególnych ligach i turniejach znajdują się w zakładce REGULAMINY (kliknij tutaj).

Rejestracja do udziału w Ligach oraz Turniejach odbywa się następująco:

 1. Rejestracja wstępna zazwyczaj ma miejsce w listopadzie. Nie wiąże się ona z żadnych obowiązkiem, a klub może zrezygnować w dowolnej chwili przed końcowym terminem. Jednakże, jeśli drużyna nie wyrazi wstępnego zainteresowania, nie może się później zarejestrować.
 2. W połowie stycznia drużyny muszą podjąć ostateczną decyzję dotyczącą swojego udziału.  Do tego terminu mogą zrezygnować bez ponoszenia żadnych kar, czy konsekwencji.  Po tym terminie będą obowiązywać kary za rezygnację.  W kwestii turniejów istnieje również wymóg wpłacenia depozytu 60 dni przed jego rozpoczęciem.  Niewpłacenie depozytu automatycznie dyskwalifikuje drużynę z udziału w tym turnieju.

Formularze niezbędne do procesu rejestracji są wysyłane do klubów z wyprzedzeniem.


JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PZBALL?

Klub, który chce zostać członkiem PZBall powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Statut
2. Skład Zarządu
3. Rejestracja w KRS lub Urzędzie Miasta
4. Musi przedstawić, że posiada sekcję baseballu lub softballu, ale to będzie w rejestracji
5. Deklarację członkowską wraz z Uchwałą Zarządu
Przelew na numer konta:
21 1020 1156 0000 7702 0065 4145

 

PRZYKŁADOWE WNIOSKI

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o sporcie

Jakie stowarzyszenie założyć, te i inne porady oraz odpowiedzi na pytania uzyskają Państwo pod linkiem - https://poradnik.ngo.pl/czym-rozni-sie-stowarzyszenie-rejestrowe-od-zwyklego-infografika


https://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2018/11/ZalozDruzyne2-600x400.jpg

POBIERZ INSTRUKCJĘ W WERSJI PDF

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL