Zapisy na kursy instruktorów sportu

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 czerwca 2010 roku rozpoczyna się rekrutacja na III turę kursów instruktorów dyscypliny sportu, trenerów klasy drugiej oraz studiów podyplomowych Menedżer sportu. Od godziny 15:00 możliwa będzie rejestracja online, dostępna za pomocą strony WWW lub w siedzibach Regionalnych Ośrodków.

Rekrutacja prowadzona jest w 5 Regionalnych Ośrodkach Szkoleniowych:
– Płock (Polska centralna);
– Kraków (południowy-wschód);
– Wrocław (południowy-zachód);
– Wałcz (północny-zachód);
– Białystok (północny-wschód);
Rekrutacja prowadzona będzie corocznie i obejmie łącznie:
– 25 naborów na menedżerskie studia podyplomowe (5 naborów/Ośrodek);
– 120 naborów na kursy instruktorskie I stopnia (6 naborów/4 specjalności/Ośrodek);
– 60 naborów na kursy trenerskie II stopnia (6 naborów/2 specjalności/Ośrodek);

STUDIA PODYPLOMOWE „MENEDŻER SPORTU”
Terminy poszczególnych edycji:
1. X.2009 – VI.2010
2. X.2010 – VI.2011
3. X.2011 – VI.2012
4. X.2012 – VI.2013
5. X.2013 – VI.2014
Razem: 5 edycji, 25 osób na grupę, 16 zjazdów, 2 x 8 godz. zajęć, zjazdy w sobotę i niedzielę, średnio zajęcia co 2 tygodnie, rocznie 256 godz. zajęć na grupę. Łącznie 625 osób, 25 grup.

SPECJALISTYCZNY KURS INSTRUKTORSKI (I stopnia)
Terminy poszczególnych edycji:
1. VI/VII.2009 – III.2010
2. X.2009 – VI.2010
3. X.2010 – VI.2011
4. X.2011 – VI.2012
5. X.2012 – VI.2013
6. X.2013 – VI.2014
Razem: 6 edycji x 4 specjalności, 25 osób na grupę, każda specjalność obejmuje 16 zjazdów, 2 x 8 godz. zajęć, zjazdy w sobotę i niedzielę, średnio zajęcia co 2 tygodnie, rocznie 256 godz. zajęć na grupę. Łącznie 3000 osób, 120 grup.

SPECJALISTYCZNY KURS TRENERA KLASY II
Terminy poszczególnych edycji:
1. VI/VII.2009 – III.2010
2. X.2009 – VI.2010
3. X.2010 – VI.2011
4. X.2011 – VI.2012
5. X.2012 – VI.2013
6. X.2013 – VI.2014
Razem: 6 edycji x 2 specjalności, 25 osób na grupę, każda specjalność obejmuje 16 zjazdów, 2 x 8 godz. zajęć, zjazdy w sobotę i niedzielę, średnio zajęcia co 2 tygodnie, rocznie 256 godz. zajęć na grupę. Łącznie 1500 osób, 60 grup.

Warunkiem przyjęcia na wybraną przez uczestnika formę kształcenia jest internetowe zarejestrowanie się w systemie OPKKS. Będzie można to zrobić od dnia 7 czerwca 2010 roku z dowolnego miejsca posiadającego połączenie z Internetem lub zgłosić się do Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego i skorzystać z udostępnionych tam komputerów oraz pomocy personelu. Po zakwalifikowaniu kandydata przez organizatorów należy pomyślnie zdać egzamin sprawnościowy (kursy instruktora i trenera). Przed podjęciem decyzji o złożeniu dokumentów należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji obowiązującym w danym Ośrodku Szkoleniowym:

Po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie, zobowiązany jest on dostarczyć dodatkowe dokumenty:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny
  • Deklarację uczestnictwa
  • Oświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (legitymacyjne)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy).

Przyjmowane będą zgłoszenia na następujące dyscypliny sportu w poszczególnych ośrodkach:

Płock
Kurs instruktora: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, baseball, tenis stołowy
Kurs trenera klasy drugiej: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, judo
Studia podyplomowe: Menedżer sportu

Kraków
Kurs instruktorski: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, rugby, narciarstwo klasyczne
Kurs trenera klasy drugiej: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,narciarstwo klasyczne, karate kyokushin
Studia podyplomowe: Menedżer sportu

Wrocław
Kurs instruktorski: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, wioślarstwo, kolarstwo
Kurs trenera klasy drugiej: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, baseball
Studia podyplomowe: Menedżer sportu

Wałcz
Kurs instruktora: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, łucznictwo, żeglarstwo
Kurs trenera klasy drugiej: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, hokej na trawie
Studia podyplomowe: Menedżer sportu

Białystok
Kurs instruktorski: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, badminton
Kurs trenera klasy drugiej: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy
Studia podyplomowe: Menedżer sportu

About the Author

By lukasz / Administrator, bbp_keymaster on cze 04, 2010

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL