Walny Zjazd Sprawozdawczy

Dnia 26 Maja 2018 w Warszawie, w Szkole Podstawowej nr 205 znajdującej się na ulicy Spartańskiej odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Baseballu i Softballu.  Otwarcie obrad zaplanowane jest na godzinę 11:00.  Podczas Zgromadzenia zostaną między innymi przedyskutowane takie kwestie, jak Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Sprawozdanie Zarządu PZBall za rok 2017, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdanie Finansowe.  Również podczas Walnego Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Związku.

Projekt Porządku Obrad

 

About the Author

By lukasz / Administrator, bbp_keymaster on maj 25, 2018

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL