Program Play Ball z dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków o dofinansowanie w 2023 r. zadania pod nazwą „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski” realizowanego w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Wśród 51 projektów wspierających upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży nasz projekt pn. “Pilotażowy program popularyzacji i rozwoju baseballu , softballu, baseball5 – Play Ball” uzyskał dofinansowanie w wysokości 350 000 złotych.

Głównymi celami programu Sport Wszystkich Dzieci są:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ,
 • stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów,
 • stworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych,
 • stworzenie warunków do identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki wsparciu ze środków Programu “Sport Wszystkich Dzieci”, nasz pilotażowy projekt pn. “Play Ball” pozwoli na organizację imprez w różnych regionach Polski. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zakłada się wzrost zainteresowania baseballem i softballem pokazując, że są to dyscypliny, które można uprawiać przez cały rok, zarówno w warunkach stadionowych jak i halowych. Dodatkowym elementem mającym wpływać na popularyzację dyscyplin będą zawody Baseball5, które mają również na celu zaimplementowanie w środowisku szkolnym nowej i bardzo szybko się rozwijającej dyscypliny, która uprawiana jest na całym świecie z misją stania się dyscypliną olimpijską.

W ramach programu przewiduje się:

 • Prowadzenie zajęć dla dzieci do 12 lat,
 • Wsparcie sprzętowe dla realizujących zajęcia klubów,
 • Organizację imprez sportowych, m.in. Turnieje Play Ball Teeball/NOU12, SlowPitch Cup, turnieje dla dzieci i młodzieży, zawody Baseball5.
 • Stworzenie warunków do podnoszenia kompetencji.

Zakładane rezultaty:

 • Stworzenie możliwości dla dzieci i młodzieży udziału w aktywności fizycznej z wykorzystaniem podstaw gry w baseball/softball i Baseball5 poprzez prowadzenie zajęć.
 • Wpływ na upowszechnianie baseballu i jego odmiany – Baseball5 w środowisku dzieci i młodzieży głównie poprzez udział w zawodach drużyn szkolnych i środowiskowych np. SALOS, ZHP itp.
 • Włączenie rozgrywek Baseball5 w 2024 roku do systemu rozgrywek SZS w poszczególnych regionach (łódzkie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie; mazowieckie)
 • Zwiększenie do 2025 roku zasięgu szkolenia dzieci o kolejne duże miasta – Szczecin, Lublin, Kraków, Opole, Zielona Góra, Łódź
 • Włączenie w 2024 roku do realizacji zadania okręgowych związków sportowych – górnośląskiego i mazowieckiego

About the Author

By Pawel Szczepanik / Administrator on kw. 30, 2023

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL