MLB Try Out w 2015 roku w Polsce

Polski Związek Baseballu ogłasza Try Out dla zawodników w wieku 14-19 lat (roczniki 2001-1996). Najlepsi zawodnicy zostaną zaproszeni na try out do Pragi prowadzony przez trenerów MLB European Academy, na którym będą obecni skauci z drużyn MLB (m.in. Cincinnati Reds, Minnesota Twins, Baltimore Orioles, Pittsburgh Pirates).

Sesje Try Out w Polsce:
– 20 marca godz. 15.30 – boisko Silesii Rybnik
– 21 marca godz. 14.00 – Mała Liga Kutno (stadion im. Stana Musiała)
– 22 marca godz. 11.00 – boisko Dębów Osielsko
* zawodnicy mają obowiązek przybycia 30 minut przed rozpoczęciem sesji w celu rejestracji

Termin zgłoszeń: 18 marca 2015 r.
Koszt uczestnictwa: 30 PLN
Warunkiem uczestnictwa jest okazanie dowodu wpłaty podczas rejestracji.

Zgłoszenia należy kierować na adres: przemyslaw.paluch@vp.pl
Zgłoszenie powinno zawierad: imię, nazwisko, data urodzenia, pozycja na boisku, klub, Sesja(Rybnik, Kutno lub Osielsko)
Wpisowe należy przelać na konto:
Przemysław Paluch
63 1020 5558 0000 8702 3091 7418
tytułem: imię, nazwisko – try out

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu w przypadku złych warunków pogodowych, o czym powiadomi każdego zgłoszonego uczestnika mailowo, najpóźniej do dnia 19 marca do godz. 15.00 oraz na stronie internetowej PZBall.
Organizator zastrzega sobie również prawo do anulowania jednej z sesji w przypadku małej ilości chętnych i przesunięcia zgłoszonych uczestników na inną sesję Try Out. W przypadku nie stawienia się na sesję przez zawodnika, organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

pdf MLB Try Out w 2015 roku w Polsce

 

gloves-454561_1920

 

 

 

 

 

 

About the Author

By lukasz / Administrator, bbp_keymaster on mar 05, 2015

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL