Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za wsparcie na naszej drodze do sukcesu.  Bez Waszego zaangażowania dążenie do naszych celów byłoby niezwykle trudne.

Jeżeli wyrażasz zainteresowanie, aby także zostać naszym Partnerem, skontaktuj się z nami na:

pzball[at]wp.pl


https://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2021/09/Logo_MKDNiS_kolorowe_-500x200.jpg

MINISTERSTWO KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO i SPORTU jest głównym źródłem finansowania naszej Federacji i konsekwentnie zapewnia coroczne dotacje na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem drużyn narodowych w softballu i baseballu do turniejów międzynarodowych.  Dodatkowo, Ministerstwo często zapewnia konstruktywną krytykę oraz wskazówki, a ostatnio także rozpoczęło zorganizowany program szkoleniowy, którego celem jest poprawa sposobu zarządzania wszystkimi sportami pod skrzydłami Ministerstwa.


http://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2018/11/USEmbassyWarsawSeal-150x150.png

AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W WARSZAWIE wspiera nasze dążenia do rozwoju baseballu i softballu w Polsce.  Przez kilka ostatnich lat, osoby reprezentujące Ambasadę pojawiały się na turniejach narodowych, otwarciach nowych boisk oraz spotkaniach z lokalnymi władzami.  Ambasada wspiera próby znalezienia nowych lokalizacji boisk oraz wprowadzenia baseballu/softballu do szkół.  Dodatkowo, jej sekcja Kultury pełni bardzo aktywną funkcję w organizacji wydarzeń związanych ze sportami amerykańskimi.   Jesteśmy pewni, że ta współpraca będzie się rozwijać i przyniesie znakomite owoce.


http://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2018/11/MalaLiga-150x150.png

MAŁA LIGA to polski oddział światowej organizacji, której celem jest zapewnianie możliwości gry w baseball i softball dzieciom.  Biuro Małej Ligi znajdujące się w Kutnie jest siedzibą Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki, co czyni je jedną z najważniejszych lokalizacji naszego sportu w tej części świata. Przez wiele lat Mała Liga użyczała swoich boisk podczas wydarzeń specjalnych PZBall, a rozpoczynając od 2017 roku Mała Liga wraz z PZBall rozpoczęły współpracę podczas łączonych mistrzostw narodowych. Współpracę, którą obie organizację mają nadzieję kontynuować i rozwijać w przyszłości.


http://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2018/11/PolskaFundacja-150x150.png

Polska Fundacja Baseballu i Softballu obrała za swój cel pomoc dzieciom w uzyskaniu możliwości gry w Polsce i na świecie.  Jeden z założycieli organizacji pełnił kluczową rolę w przywróceniu Polski na Japan's World Children's Baseball Fair w 2016 roku po wydłużonym okresie nieobecności.  Ponadto, Fundacja konsekwentnie przekazuje darowizny dla drużyny narodowej U12 w baseballu i wspiera sport na wiele różnych sposobów.


http://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2018/09/epicode-373x72.jpg

EPICODE  to firma, która zapewnia materiały dotyczące programowania innym firmom.  Przekazała ona PZBall w postaci darowizny środki na pokrycie kosztów drużyny narodowej U12 (które nie podlegają dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki).   Epicode przekazało również darowiznę w postaci sprzętu komputerowego do biura PZBall i zapewniło pomoc przy programowaniu i uporaniu się z bardziej skomplikowanymi kwestiami dotyczącymi tej strony.

SANDBUS


https://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2021/09/logo-SANDBUS-600x250.jpeg

http://www.baseballsoftball.pl/wp-content/uploads/2018/09/logo-2-320x85.jpg

WEBOWY.COM to firma zajmująca się programowaniem, która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji oraz projektowaniu stron internetowych.  Właścicielem jest fan baseballu, który obecnie także gra.  Firma ofiarowała swój czas, aby pomóc z kilkoma problemami technicznymi na nowej stronie PZBall.  Co więcej, webowy.com stoi za kodowaniem nowego programu online z licencjami zawodników, który PZBall będzie mógł używać bez ponoszenia opłat.


pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL