Program popularyzacji i rozwoju baseballu i softballu pn. “PLAY BALL”

Z ogromną satysfakcją przekazujemy informację o otrzymaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki,  w ramach programu  „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski”, dotacji w wysokości 350 000 złotych na pilotażowy projekt – Program popularyzacji i rozwoju baseballu i softballu pn. “PLAY BALL”. Wśród 51 projektów, w Programie „Sport Wszystkich Dzieci” realizowanym przez Departament Sportu Powszechnego, uznanie znalazł także nasz projekt.

Grupa docelowa zadania - dzieci w wieku do 12 roku życia oraz dziewczęta w wieku do 14 lat, w przypadkach organizowania zajęć z softballu i baseball5.

Realizacja zadania w liczbach

7 klubów

6 województw

14 grup

11 wydarzeń promujących baseball, softball, baseball5,

 1. 1100 godzin treningowych.

Zakładany okres realizacji przedmiotowego programu od maja do grudnia 2023 roku

 

Lista podmiotów, które wyraziły chęć realizacji zadania:

Mazowieckie - Akademia Baseballu SHARKS

Kujawsko - Pomorskie- UKS Dęby Osielsko

Łódzkie - Miejski Klub Sportowy "Stal" BiS Kutno/ Kutno, Strzelce, Aleksandrów Łódzki

Łódzkie - Softballowy Klub Sportowy/Krośniewice

Dolnośląskie - KS Baseball Wrocław

Opolskie - UKS "Caper" Kędzierzyn-Koźle

Śląskie - KS Silesia Rybnik

 

Organizacja impez: Kutno Cup - mem. Edwarda Piszka, Rybnik Cup, Działdowo Cup - Halowy Turniej o Puchar Prezydenta RP; centralne turnieje “Play Ball” dla wszystkich grup dziecięcych do lat 12; turniej SlowPitch; Amator challenge game, regionalne turnieje - “Wstąp do gry - baseball5” na Warmii i Mazurach, Wielkopolsce, Dolnym Śląsku i Łódzkiem.

Działaniami promocyjne

Doskonalenie kadr instruktorów baseball/softball,

 

Program “Play Ball” daje szansę na:

 • stworzenie możliwości dla dzieci i młodzieży udziału w aktywności fizycznej z wykorzystaniem podstaw gry w baseball/softball i baseball5
 • upowszechnianie baseballu i softballu poprzez - rozwój baseball5 w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 • uczestnictwo w imprezach sportowych wielopokoleniowych,
 • włączenie od 2024 roku rozgrywek baseball5 do systemu rozgrywek SZS w poszczególnych regionach z naciskiem na łódzkie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie; mazowieckie.
 • włączenie do programu kolejnych 8-10 grup w 4-5 nowych organizacjach
 • zwiększenie do 2025 roku zasięgu szkolenia dzieci w baseball i softball o kolejne duże miasta - Szczecin, Lublin, Kraków, Opole, Zielona Góra, Gliwice, Łódź
 • włączenie w 2024 roku do realizacji zadań PZBall okręgowych związków sportowych - górnośląskiego i mazowieckiego budowanie struktur okręgowych związków w celu realizacji zadań PZBall
 • zmniejszanie różnic w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych w różnych miejscach, takich jak szkoły, kluby sportowe i ośrodki sportowe, oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu i infrastruktury sportowej.

Cele bezpośrednie Programu  to:

 • Zwiększenie liczby dzieci i młodzieży regularnie uprawiających sport poprzez organizowanie zajęć sportowych w szkołach i klubach sportowych oraz promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.
 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez organizowanie różnych wydarzeń sportowych, takich jak zawody, turnieje, treningi i obozy sportowe, które promują zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
 • Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji baseballu i softballu poprzez organizowanie specjalnych zajęć, treningów, turniejów i zawodów, które promują te dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży.
 • Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych, które promują wartości takie jak fair play, szacunek, samodyscyplinę i współpracę.
 • Identyfikację talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie specjalnych zajęć i szkoleń dla młodych zawodników oraz wspieranie rozwoju ich umiejętności sportowych.
 • Podniesienie jakości szkolenia sportowego w baseballu i softballu poprzez organizowanie specjalnych szkoleń i kursów dla trenerów i zawodników oraz stosowanie nowoczesnych metod szkolenia.
 • Podniesienie jakości i kompetencji kadr trenerskich poprzez organizowanie szkoleń i kursów dla trenerów oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego.
 • Podwyższanie kompetencji zarządczych i administracyjnych struktur działających klubów sportowych zrzeszonych w Związku poprzez organizowanie szkoleń i kursów dla zarządu klubów sportowych oraz wsparcie w zakresie administracji i organizacji.
 • Wzrost liczby osób aktywnie spędzających czas poprzez wprowadzenie dodatkowej oferty wydarzeń aktywizujących, takich jak biegi, zawody, turnieje i obozy sportowe, które przyciągają więcej ludzi do aktywności fizycznej.
 • Realizacja zadania, w sposób określony przez Program oraz zawarte w nim wytyczne, w znacznym stopniu wpłynie na promocję i rozwój baseballu i softballu. Warunki realizacji Programu, informacje o możliwości udziału w zawodach i wydarzeniach znajdą się na tej stronie.

 

Szanowni Państwo,

dziękuję za zainteresowanie i chęć włączenia się w pilotażowy projekt - Program  popularyzacji i rozwoju baseballu i softballu pn. “PLAY BALL”.

Pragnę podkreślić, że przyznanie nam wsparcia na realizację przedsięwzięcia w ramach programu “Sportu Wszystkich Dzieci” to wyraz uznania dla naszych dyscyplin i ważny moment w budowaniu szerokich podstaw dla rozwoju naszych dyscyplin i sportu dzieci.

Jesteśmy przekonani, że dobrze zrealizowany projekt przyniesie wiele satysfakcji uczestnikom oraz każdemu zaangażowanemu w realizację Programu partnerowi.

Dążenie  do osiągnięcia wspólnych celów wymaga jednak dłuższego okresu i jestem przekonany, że realizacja wizji rozwoju sportowego w perspektywie 3-5-7 lat ma możliwość realizacji.

Liczę, że nasze kolejne działania będą owocne i przyczynią się do wzmocnienia struktur regionalnych, struktur organizacyjnych, szkoleniowych i sportowych Polskiego Związku Baseballu i Softballu.

 

Z poważaniem

Paweł Szczepanik

Prezes PZBall


Program_Sport_Wszystkich_Dzieci_na_rok_2023_r_


ODKRYWAMY SPORTOWE TALENTY - https://sportowetalenty.gov.pl/ 


 

Formularz danych dla testów zawodników

 

 

 

en_USEN
pl_PLPL en_USEN