Participation in the Polish Baseball and Softball Association carries both certain privileges and obligations. Some of these require completion of appropriate forms. In order to facilitate the functioning of both PZBall and its member clubs, here we provide access to most of these forms.


wzór wniosku o nadanie licencji zawodnikowi/zawodnikom

- word
- excel
- pdf
Formularz dla zawodnika zagranicznego
wzór wniosku o nadanie licencji instruktor/trener
- word
- pdf

 

WYMAGANE OŚWIADCZENIA OPIEKUNÓW DLA NIELETNICH ZAWODNIKÓW KADR NARODOWYCH   - wizerunek i dane osobowe


WYMAGANE OŚWIADCZENIA ZAWODNIKÓW KADR NARODOWYCH DLA ZAWODNIKÓW PEŁNOLETNICH - wizerunek i dane osobowe

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I WIZERUNKU KADROWICZA NIELETNIEGO


ZGODA NA UDZIAŁ W KADRZE NARODOWEJ DLA ZWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH


WZORY WNIOSKÓW do Uchwała NW 172/2021 - w sprawie nadawania osobom zasłużonym odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień Odznaczenia; Wyróżnienia

 


WNIOSEK O PATRONAT


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

en_USEN
pl_PLPL en_USEN