Zasady przyspieszające grę.


 1. Zasady przyspieszające mecz baseballu i softballu muszą być stale stosowane w celu rozgrywania meczu w odpowiednio  tempie. (Zasady przyspieszające grę nie obowiązują w zawodach młodzików).
 2. Zasada „12 sekund” dla miotacza powinna być bezwzględnie egzekwowana.
 3. Pałkarz, zajmując miejsce w jego stanowisku zobowiązany jest pozostać w nim chyba, że poprosi o czas, a sędzia uzna jego prośbę za uzasadnioną – tylko w takim przypadku sędzia powinien pozwolić na przerwę w grze.
 4. Miotacz ma prawo oddać 8 rozgrzewkowych narzutów przed rozpoczęciem pierwszej rundy (liczba ta obowiązuje także przy każdej zmianie miotacza), bądź 4 narzuty pomiędzy pozostałymi rundami – sędzia powinien dopilnować, by narzuty rozgrzewkowe wykonywane były bez zbędnej zwłoki.
 5. Jeśli drużyna atakująca nie wykona narzutów rozgrzewkowych w rozsądnym czasie (który  powoduje nieuzasadnione przedłużanie meczu), sędzia może bezzwłocznie ogłosić komendę “gra”. Drużyna przechodząca do obrony powinna mieć przygotowanego łapacza (np. rezerwowego), aby umożliwić rozgrzanie miotacza od razu po zmianie drużyn w obronie.
 6. Jeśli pałkarz odbije homerun’a, zawodnicy drużyny atakującej nie mogą wejść w kontakt z pałkarzem-biegaczem do momentu aż ten dotknie bazy domowej. W przypadku gdy zawodnicy jednej z drużyn nie zastosują się do tego przepisu sędzia powinien udzielić ostrzeżenia. Jeśli sytuacja się powtórzy, trener drużyny powinien zostać usunięty z meczu.
 7. Tylko jeden zawodnik wewnątrzpolowy, w przypadku prośby o czas dla miotacza, może udać się na górkę miotacza oraz tylko jedna taka wizyta w czasie rundy powinna być dopuszczona. Trenerzy mogą odbyć trzy wizyty na górce miotacza w czasie jego gry i skutkiem tych wizyt nie będzie usunięcie miotacza z dalszej gry na jego pozycji. Po 3 wizytach, następna skutkuje koniecznością zmiany tego miotacza.  Komentarz:Trener przed drugą (w rundzie) bądź czwartą (w meczu) wizytą na górce miotacza maobowiązek   poinformować sędziego głównego o chęci pozostawienia miotacza w grze wcharakterze zawodnika  obrony. W przypadku nie zastosowania się do powyższego – miotacz zostanie usunięty z boiska.
 8. Jeżeli na skutek remisu są rozgrywane dodatkowe rundy, na każde kolejne trzy przypada jedna dodatkowa wizyta na górce miotacza.
 9. Dwie wizyty trenera na górce miotacza (w tej samej rundzie) skutkują zmianą miotacza.
 10. Tylko jeden zawodnik wewnątrzpolowy może wejść na górkę miotacza w czasie wizyty trenera. Wizyta ta będzie liczona jako “wizyta zawodnika”.
 11. Drużyna może odbyć maksymalnie trzy “spotkania ofensywne” w czasie meczu. “Spotkanie ofensywne”zostanie odnotowane w przypadku gdy trener drużyny atakującej w znaczący sposób przedłuża czas gry rozmawiając z zawodnikiem atakującym, obojętnie czy jest to pałkarz, biegacz, pałkarz przygotowujący się do odbijania w wyznaczonym do tego miejscu czy inny trener.
 12. Gdy na skutek remisu są rozgrywane dodatkowe rundy, na każde trzy kolejne przypada jedna dodatkowa „wizyta ofensywna”. Jeśli przepis ten nie będzie respektowany trener może zostać usunięty z meczu.

About the Author

By Piotr apaj / Editor, bbp_participant on kw. 05, 2011

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL