Sportowe Wakacje 2012

Polski Związek Baseballu i Softballu zaprasza do skorzystania z udziału w wypoczynku dzieci i młodzieży współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

1. Termin:

  • turnus 1 ( 30.07-10.08.2012)
  • turnus 2 (19-30.08.2012)

2. Miejsce:

Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy ZŁOTY POTOK Pokrzywna 76 , 48-267 Jarnołtówek
www.zloty-potok.eu

3. Charakterystyka otoczenia

Pokrzywna jest malowniczo położoną wsią letniskowa położoną w centrum Gór Opawskich – jeden z najpiękniejszych zakątków Opolszczyzny. Rozlegle panoramy, malownicze przełomy rzek i potoków, ciekawe skały, a także unikatowe pozostałości górnictwa złota stanowią atrakcje tego regionu. Ciekawostką są tu także dawne kamieniołomy, często wypełnione wodą, a swoistego piękna górom dodają wspaniałe lasy Leżąca w dolinie Złotego Potoku już od połowy XIX wieku przyjmowała turystów, którzy nazwali tę okolicę Górnośląską Szwajcarią. Pod koniec XIX wieku powstały tu pierwsze oznakowane szlaki turystyczne, natomiast największy rozwój turystyki datuje się na okres przed I wojną światową, kiedy zbudowano stację kolejową i otwarto drogę z Prudnika do Głuchołaz, a później po wybudowaniu zalewu na Złotym Potoku. Dziś okolica i sama Pokrzywna przeżywają drugą młodość.

Co roku tysiące turystów wspina się na szczyt Biskupiej Kopy (890 m n.p.m.), zwiedza rezerwaty przyrody, podziwia Żabie Oczko, wyrobisko dawnego kamieniołomu zalane wodą i poznaje pozostałości dawnego kopalnictwa złota (okolice Głuchołaz). Obszary leśne, czyste wody i powietrze oraz liczne górskie szlaki turystyczne i rowerowe, niezliczone zabytki stanowią niezapomniane wrażenia podczas upalnego lata. Ośrodek Złoty Potok znajduje się w miejscowości Pokrzywna, położonej na terenie Parku Krajobrazowego – Góry Opawskie. Atrakcją dla gości jest z pewnością wspaniałe kąpielisko leśne położone na terenie ośrodka oraz ogromna przestrzeń ponad 16 Ha pozwalająca na aktywny wypoczynek.

Ośrodek złożony jest z 40 domków , sali konferencyjnej , stołówki , sali do ćwiczeń oraz boisk sportowo-rekreacyjnych.

4. Program pobytu.

Program jednego turnusu obejmuje 12 dni pobytu.(dzień 1 –przyjazd, dzień 12- wyjazd). Celem jest organizacja aktywnego wypoczynku wraz z podnoszeniem umiejętności gry w dyscyplinach baseballu i softballu .
W trakcie pobytu uczestnicy będą mieli możliwość korzystania ze strzeżonego kąpieliska leśnego , sprzętu pływackiego, boisk sportowo-rekreacyjnych, sali do ćwiczeń i sali konferencyjnej.

Ponadto w trakcie każdego turnusu będzie zorganizowane jedno wejście do parku linowego oraz jedna wycieczka autokarowa do kopalni złota w Złotym Stoku oraz Nysy i okolic.

5. Warunki uczestnictwa

W proponowanym wypoczynku udział mogą wziąć zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Baseballu i Softballu w wieku 7-15 lat. Zgłoszenia zbiorowego dokonuje klub macierzysty na formularzach zgłoszeniowych. Zgłoszenie powinno nastąpić do biura związku najpóźniej do dnia 01.06.2012.

Ilość miejsc jest ograniczona a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opiekuna z wymaganymi kwalifikacjami dla zgłoszonej grupy zapewnia klub zgłaszający.

6. Odpłatność

Każdy uczestnik zgłoszony do udziału w wypoczynku dokonuje dopłaty do uczestnictwa w wysokości 420 zł
Wpłatę zbiorową za zgłoszone osoby dokonuje Klub zgłaszający na konto Polskiego Związku Baseballu i Softballu do dnia 10.07.2012

Polski Związek Baseballu i Softballu pokrywa koszty pobytu opiekunów – 1 opiekun na 15 uczestników.
Istnieje możliwość zgłoszenia przez Klub dodatkowych opiekunów po ustaleniu z biurem Związku i dokonaniu opłaty za pobyt w wysokości 840 zł

7. Inne

  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie do uprawiania sportu
  2. Klub zgłaszający zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW SPORT
  3. Opiekunowie zobowiązani są do posiadania wymaganych kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Polski Związek Baseballu i Softballu nie zapewnia transportu

Polski Związek Baseballu i Softballu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przedstawionej oferty w przypadku odmowy dofinansowania wypoczynku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki , braku wymaganej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń nie wynikających z winy Związku.

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie – Sportowe Wakacje 2012
  2. Karta zgłoszeniowa zbiorowa – Sportowe Wakacje 2012
  3. Karta zgloszenia indywidualnego – Sportowe Wakacje 2012

About the Author

By lukasz / Administrator, bbp_keymaster on Maj 23, 2012

pl_PLPL
en_USEN pl_PLPL