Kolegium sędziowskie

ADAM FOJCIK – przewodniczący

MARCIN MAŃKOWSKI – wiceprzewodniczący

MAŁGORZATA BANASZYŃSKA – członek

 AGATA BECELA– członek

 MARCIN SZMID – członek

 
 
Kontakt:
Polski Związek Baseballu i Softballu
KOLEGIUM SĘDZIÓW
00-132 Warszawa
ul. Grzybowska 5a
kolegiumsedziow@wp.pl
+48 603196018 – przewodniczący
 
 
 
 
 
 

 

 
DO POBRANIA:

Regulamin Kolegium Sędziów

Delegacja sędziowska 2018

2 osobowa mechanika sędziów

3 osobowa mechanika sędziów

Stawki sędziowskie

Zasady przyspieszające grę

Podręcznik dla sędziów technicznych

Przepisy gry w baseball – edycja 2014

Zasady protokołowania 2015

Uchwała 1/2015

Protokoły liga 2016

Protokoły turniej 2016


Comments are closed.