Kolegium sędziowskie

BOGDAN KOLENDA – przewodniczący

PIOTR ŁAPAJ – wiceprzewodniczący

ADAM FOJCIK – członek

RADOSŁAW ROŚ – członek

ARKADIUSZ ŁUKOMSKI – sekretarz

 
 
Kontakt:
Polski Związek Baseballu i Softballu
KOLEGIUM SĘDZIÓW
00-132 Warszawa
ul. Grzybowska 5a
kolegiumsedziow@wp.pl
+48 603196018 – przewodniczący
 
 
 
 
 
 

 

 
DO POBRANIA:

Regulamin Kolegium Sędziów

2 osobowa mechanika sędziów

3 osobowa mechanika sędziów

Zasady przyspieszające grę

Podręcznik dla sędziów technicznych

Przepisy gry w baseball – edycja 2014

Delegacja sędziowska

Stawki sędziowskie

Zasady protokołowania 2015

Uchwała 1/2015

Protokoły liga 2016

Protokoły turniej 2016


Komentarze zamknięte.