Egzamin poprawkowy dla sędziów baseballu

Egzamin poprawkowy w podanym wcześnie terminie zostaje odwołany. Nowy termin zostanie podany wkrótce.

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Piotr Łapaj

Komentarze zamknięte.